JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa

Hur gör man för att skilja sig? (Gemensam ansökan)

 • En av makarna måste vara folkbokförd i Jämtlands län.
 • Kontakta Skatteverket och be att få Personbevis angående äktenskapsmål.
 • Hämta och fyll i blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.
 • Betala in ansökningsavgiften 900:- till Östersunds tingsrätt via vår betaltjänst. Glöm inte att ange båda makarnas namn och personnummer samt att det gäller äktenskapsskillnad.
 • Skicka eller lämna in blanketten tillsammans med personbevis. OBS! Glöm inte att ange på vilket sätt ansökningsavgiften är betald.

  Postadress: Östersunds tingsrätt, Box 708, 831 28 Östersund

 • Tel: 063-15 06 00

 • Besöksadress: Storgatan 6

 • Efter betänketiden kan blanketten Ansökan om fullföljd av tidigare ingiven ansökan om äktenskapsskillnad användas för att fullfölja äktenskapsskillnaden. Den fylls i, undertecknas och skickas in till tingsrätten med nya personbevis.

Hur gör man för att skilja sig när man inte är överens?

 • En av makarna måste vara folkbokförd i Jämtlands län.
 • Kontakta Skatteverket och be att få Personbevis angående äktenskapsmål.
 • Hämta och fyll i blanketten ansökan Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad. Om ni har barn som är under 18 år gamla anges om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Om bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden anges vem av föräldrarna. Om du behöver hjälp kan du vända dig till en advokatbyrå eller juridisk byrå.

  OBS! Tingsrätten kan inte hjälpa dig med hur du ska skriva. Du kan också beställa blanketten, under Beställa blanketter på förstasidan.

 • Betala in ansökningsavgiften 900:- till Östersunds tingsrätt via vår betaltjänst. Glöm inte att ange båda makarnas namn, personnummer, adress och telefonnummer samt att det gäller äktenskapsskillnad.
 • Skicka eller lämna in ansökningen i två exemplar och personbeviset.

  OBS! Glöm inte att ange på vilket sätt ansökningsavgiften är betald.

  Postadress: Östersunds tingsrätt, Box 708, 831 28 Östersund

 • Tel: 063-15 06 00

 • Besöksadress: Storgatan 6
Senast ändrad: 2016-12-13