JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Örndalen Exploatering AB

[2018-05-22] Östersunds tingsrätt

Pressmeddelande 2018-05-22

Mark- och miljödomstolen i Östersund har idag avslagit Örndalen Exploatering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en skid- och turistanläggning i Härjedalens kommun med tillhörande vattenverksamhet.

Mark- och miljödomstolen bedömer att verksamheten riskerar att skada fortplantningsområde och viloplatser för de kungsörnar som finns i området. Verksamheten strider därför mot 4 § artskyddsförordningen och tillstånd kan av den anledningen inte beviljas.

Övriga invändningar som gjorts i målet, bl.a. att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräcklig, har inte utgjort hinder mot att tillåta verksamheten.

I målet var två ledamöter skiljaktiga och ville tillåta verksamheten i enlighet med bolagets ansökan.

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2018-05-22

För mer information kontakta:

Karin Rydh Johnsson
Rådman
063-15 06 62
karin.johnssonrydh@dom.se