JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsärenden

Rättsliga angelägenheter vid domstol handläggs antingen som mål eller som ärenden. Vid Östersunds tingsrätt handläggs en stor mängd olika ärenden. Under menyraden till vänster finns kortfattad information om några av de vanligast förekommande ärendena, samt vad man bör tänka på innan man inleder ett ärende vid tingsrätten. 

Till vänster finns mer specifik information som gäller Östersunds tingsrätt, tex vart du betalar in ansökningsavgiften.

 
Senast ändrad: 2016-12-13