JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konkurser & rekonstruktioner

Konkurser

Skuld & konkurs

Företagsrekonstruktion

En ansökan - som med bifogade handlingar ges in i tre exemplar - får göras av gäldenären eller av en borgenär.

En ansökan av gäldenären skall innehålla

- en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna,

- en borgenärsförteckning

- en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten skall bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna, och

- ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.

En ansökan av en borgenär skall innehålla

- uppgift om borgenärens fordran på gäldenären

- upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter, och

- ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.

Ansökningsavgifter
Senast ändrad: 2016-04-12