JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar, beslut och handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Beställa domar och övriga handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett särskilt mål ska du kontakta domstolen där målet avgjorts. Du kan ringa, mejla eller besöka domstolen och beställa de handlingar du önskar.

Avgifter

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Avgifter vid utlämnade av allmän handling

 

Vilka får handlingar avgiftsfritt?

Parter har rätt att ta del av alla handlingar som kommer in i ett mål utan att betala något för detta. Om en av parterna skickar in handlingar i målet skickar domstolen automatiskt kopior av dessa till den andra parten. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat. Någon avgift för detta tas inte ut.

Vittnen får dock betala om de vill ha ut handlingar i målet. Detta gäller både pågående och avslutade fall.
Senast ändrad: 2018-08-10

 

Beställning av dom/beslut

>>>Beställningsformulär<<<

Beställning av dom/beslut

>>>Beställning via e-post<<<

Beställning av dom/beslut
Mark & Miljödomstolen
>>>Beställning via e-post<<<