JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besöksinformation

De allra flesta rättegångar är offentliga. Det betyder att man kan komma och lyssna på en rättegång utan att behöva anmäla sig i förväg.  Man behöver inte heller tala om varför man är där eller vem man är. Vissa mål är dock av väldigt känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis inom stängda dörrar och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen.

Om ni är en grupp vill besöka tingsrätten vill dock gärna att ni anmäler det i förväg  bl a för att ni då ska vara säkra på att det mål ni vill besöka hålls i en tillräckligt stor sal. Se kontaktuppgifter nedan.

Östersunds tingsrätt
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress: Storgatan 6

Telefon: 063 - 15 06 00 

E-post: ostersunds.tingsratt@dom.se

 

Säkerhetskontroll

Östersunds tingsrätt tillämpar ibland säkerhetskontroll vid entrén. 

Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. 

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

 

 
Senast ändrad: 2017-01-13