JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bemötande 2019

 Östersunds tingsrätt arbetar för ett bättre bemötande

 


Tingsrätten arbetar för att höja kvaliteten i sin verksamhet. Vi strävar efter att alla som deltar på en rättegång ska få ett gott bemötande, bli lika behandlade och få bra information från oss på domstolen. Vi behöver dina synpunkter på hur väl vi lyckas med detta.

 

Under mars/april kommer tingsrättens medarbetare att genomföra intervjuer med parter som besöker domstolen.

 

Frågorna handlar om hur du som besökare uppfattat domstolens kommunikation och hur du uppfattat oss och vårt bemötande före, under och efter rättegången. Dina synpunkter kommer sedan att ligga till grund för vårt arbete med att förbättra verksamheten.

 

Medverkan är givetvis frivillig. Inga personuppgifter kommer att registreras i samband med intervjuerna.

Mark- och miljödomstolens medarbetare kommer att genomföra intervjuer med parter som har varit i kontakt med domstolen, t.ex. vid sammanträde och syn. Intervjuerna sker mestadels via telefon av medarbetare som inte har varit inblandad i det målet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare och beredningsjurist Britt Inger Johansson på telefon 063-15 06 66.

 

 
Bemötandepolicy 2015 
Senast ändrad: 2019-03-25