JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Inget förhandsbesked från EU-domstolen om vattenkraftverk pga. återkallelse

[2013-07-18] Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har den 2 maj 2013 beslutat om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen såvitt avser tillämpning av Vattendirektivet.

Sökanden i målet, E.ON Vattenkraft AB, har numer återkallat sin ansökan om tillstånd och villkor för ombyggnad och effektivisering av Rundbackens kraftverk vid mark- och miljödomstolen.

Parter i målet vill trots återkallelsen att målet ska prövas i sak och att EU-domstolen dessförinnan ska ge ett förhandsavgörande. Mark- och miljödomstolen har trots detta den 18 juli 2013 skrivit av målet eftersom det i aktuellt mål vid återkallelse av ansökan inte går att pröva målet i sak.

Kvar finns den lagakraftvunna domen från Mark- och miljööverdomstolen om tillåtlighet av om- och utbyggnad av kraftverket, vilken dock måste förenas med tillstånd och villkor från mark- och miljödomstolen innan kraftverket kan byggas om. Då målet alltså är avskrivit vid mark- och miljödomstolen blir det nu ingen om- och utbyggnad.

Senast ändrad: 2013-07-18

För mer information kontakta:

Lars-Göran Bennmarker
Rådman
063-15 06 68, 070-610 33 49